• Turkovac ve Yerli Aşı Hakkında Hekim Örgütlerinden Açıklama

    Bütün dünyanın ve başta hekimlerimiz, sağlık çalışanları olmak üzere Milletimizin Pandemiyle mücadelede büyük özveri gösterdiği ve aşılamanın yaşamsal önem taşıdığı süreçte, yerli aşının geliştirilmesi çabalarını son derece olumlu buluyor ve destekliyoruz. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın yerli aşımızla ilgili verileri öncelikle bilim…

  • Kamu Sağlık Çalışanlarının Birliği Başarının Teminatıdır

    Ekonomik güçlüklerle mücadele edeceğimiz bir döneme girerken, sağlık sistemimizin tıbbi etkinliğini ve mali verimliliğini güçlendirmek, bir milyona yakın kamu sağlık personelinin ücretlendirme yöntemini istikrarlı ve güvenli bir zemine kavuşturmayı gerektiriyor. Kamu Sağlık İş kolunda yetkili sendika Sağlık Sen, 2021 toplu…

  • 19 Mayıs’ın 102. yılında bağımsız Türkiye’nin geleceğine yürüyoruz

    Aziz Vatanın bütün kalelerinin zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesinin bilfiil işgal edilmiş, Milletin fakruzaruret içinde harap ve bitap düştüğü, Emperyalizmle uzlaşma seçeneği olarak mandacılığın tek gerçekçi seçenek olarak sunulduğu 1919 koşullarında, “Milletin İstiklâlini…