Cumhuriyetin 100. Yılında Kamu Sağlığı Stratejisi Yolunda

Bir milyonu aşkın mevcuduyla sağlık ordumuzun Bilimin kılavuzluğunda feraset, cesaret ve fedakarlıkla yürüttüğü pandemi mücadelesindeki başarımız, Cumhuriyetin kamu sağlığı stratejisine mecbur olduğumuz bilincini canlandırmıştır.

Sağlık hizmet talebinin kışkırtılmasını esas alan, 1TL= 1 dolar koşullarında oluşturulan ithalata bağımlı sağlık stratejisi, 18 TL =  1 dolar koşullarında ekonomik olarak sürdürülemez gerçeği ile yüzleşmiştir.

Performans havucu ve şiddet sopası ile inşaa edilen kışkırtılmış tedavi hizmetlerinin sonucu artan iş yükü baskısı altında güvenli sağlık hizmetinin ağır hasar gördüğü koşullarda:

2022’de başta hekimler olmak üzere tüm kamu sağlık çalışanlarının ücretlendirme yönteminde, piyasa yöntemi olan performansın alanını daraltmayı, kamu yöntemi olan sabit ücretin alanını büyütmeyi hedefleyen mücadelemiz kararlılık ve özenle yürütülmüş ve ilk sonuçlarına başarı ile ulaşılmış; Malpraktis ve şiddet konularında koruyucu ve caydırıcı hukuki düzenlemeler yapılmış, Kamu hekimliğini geliştirmenin belirleyici zemini oluşturulmuştur.

2023’de sağlık işkolu ve toplum sağlığı süreçlerine yön verecek iki ana dinamik

Türkiye’nin sağlık insan gücünün yükselen nicelik ve nitelik düzeyinin dayattığı idari ve mali ihtiyaçların, toplumun güvenli sağlık hizmeti ihtiyacı ile birleşmesinin oluşturduğu itici gücün;

Türkiye Cumhuriyeti’nin vatanımızın güvenliğini sağlama mecburiyetinin dayattığı emperyalist denetim zincirlerini kırmaya, Devlet bağımsızlığımızı güçlendirmeye yönelik mücadelenin ikliminde, cumhuriyetin kamu sağlığı stratejisini uygulamanın koşullarını olgunlaştırdığını saptıyoruz.

Toplum sağlığının öncelikli sorunlarının çözümü için 2023 hedefleri

  1. Aile hekiminden eczacısına ve diş hekimine, hemşiresinden ebesine, psikoloğundan diyetisyenine tüm sağlık mesleklerinin ekip olarak çalıştıkları, ASM’ler başta olmak üzere bölgesel düzeyde tüm temel sağlık kurumlarını birleştiren, öncelikle Ana Çocuk Sağlığı, okul sağlığı ve kronik hastalıklar olmak üzere Kamu Hastaneleri ile işbirliği içinde çalışan Kamu Sağlığı Merkezlerinin kurulması;
  2. Başta yerli ilaç ve aşı olmak üzere, öncelikli toplum sağlığı sorunlarımızın epidemiyoloji, tanı, tedavi ve koruma yöntemlerini geliştirecek, Türkiye’nin akademik birikimini birleştirerek bilim hayatını Toplum Sağlığı hedefi ile organize edecek Hıfzıssıhha Kurumunun açılması;
  3. Sendikalardan Meslek Kuruluşlarına tüm kamu sağlık görevlisi örgütlerinin bu amaçlar etrafında birleştirerek milyonluk sağlık ordumuzu seferber edilmesi;
  4. Bu kutlu mücadeleye katılan kamu sağlık görevlilerinin ehliyet, liyakat ve milletimizin sağlığına sadakat esasıyla kamu sağlığı yönetiminde söz ve karar sahibi olması.

2023 yılına Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık birikimine ve Türk Milletinin bağrında yetişen sağlık ordumuzun hekiminden eczacısına, hemşiresinden teknisyenine, tüm sağlık mesleklerinden bir milyonu aşkın neferinin bilgi, deneyim, cesaret ve fedakarlığına güvenerek, umut ve azimle giriyoruz.