Hükümet Sorumlu Davranmalı Sağlık Çalışanları Temsilcileri İle Derhal Görüşmeye Oturmalı

Bir Meslektaşımızı daha kurban verdik. Hekimlerin itibarsızlaştırılması ve mevcut hizmet ortamı bu sonucun en büyük sebebi. Ortaya çıkan şiddetin yeterli etkinlikte cezalandırılmaması, cinayete varan taşkınlıkları kolaylaştırıyor. Hükümeti sorumlu davranmaya ve şiddetin kaynağını doğru tespit edip buna dönük tedbirler almaya çağırıyoruz.

İçinde bulunduğumuz ekonomik krizin sağlık hizmetlerine yansıyan ağır sorunları ile birlikte değerlendirildiğinde;

Şiddetin kaynağını kurutmak, bir milyona yakın sağlık çalışanını seferber edebilecek geniş çaplı düzenlemeleri yapmayı gerektirmektedir.

Hükümeti derhal ve hiç vakit kaybetmeden sağlık çalışanları temsilcileri ile görüşerek ortaya çıkan meseleleri çözmeye çağırıyoruz.

Cumhuriyetçi Hekimler olarak;

Ulaşılabilir, Güvenli ve Sürdürülebilir Sağlık Hizmeti yolunda tüm imkan ve kabiliyetimiz ile görüşmelere hazırız.