Hükümeti ve Meclisimizi Kamu Sağlık Görevlisi Ücretlerinde attığı adımı tamamlamaya davet ediyoruz

Pandemi ile üç yıla yaklaşan başarılı mücadelemizin özgüveni ile ekonomik güçlüklerle mücadele edeceğimiz bir döneme girerken, Türk Tabiplerinin örgütlü olduğu 27 Tabip Odası ve yönetim görevleri üstlenmiş 6 Hekim Grubu ve 2 Hekim Derneği olarak, Hükümeti ve Meclisimizi, 1 Aralık 2021’de attığı adımı tamamlamaya davet ediyoruz:

  • Sabit ek ödemeler 2 kat arttırılsın,
  • Emekliliğe yansıyacak şekilde Genel Bütçeden karşılansın,
  • Merkezi – Global Bütçe Mahsuplaşması kaldırılsın.

Hükümet ve TBMM’de benimsendiğini ve yürürlüğe koyulacağını güçlü biçimde umut ettiğimiz taleplerin, tüm unvanlardan bir milyona yakın kamu sağlık görevlisine uygulanması, ücretlendirme yöntemini istikrarlı ve güvenli bir zemine kavuşturarak, Kamu sağlık sistemimizin çalışma barışını, tıbbi etkinliğini ve mali verimliliğini güçlendirecek, Kamu sağlık kurumlarının görevlerini yerine getirilmesinin de güvencesi olacaktır.

Temel ücretin güçlendirilmesini hedefleyen taleplerimiz, sağlık alanındaki sorunları ve fırsatları bilimsel ve geniş bir istişare ile değerlendirmeye dayanan çabaların ürünüdür:

 

Yaklaşık %80’i ithalata bağımlı tıbbi işlem sayısını arttırmayı teşvik eden ve ölçü alan performansa dayalı ücretlendirme yöntemi, oluşturduğu tıbbi, idari sorunlara ek olarak mali olarak da sürdürülemez bir aşamaya gelmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hekimlerin %65’i, Sağlık hizmetleri sınıfının %80’i, Pandemi öncesi dönemde toplam gelirlerinin yarısını oluşturan performans ek ödemesi alamaz durumdadır.

Kamu Sağlık İş kolunda yetkili Sağlık Sen, 2021 toplu sözleşmesinde sağlık personelinin sabit ek ödemesinin %20 arttırılmasını ve Merkezi Bütçe’den karşılanmasını sağlayarak, temel ücret yönünde önemli bir adım atmış;

Kasım 2021’de Sağlık Sen Başkanı Sayın Semih Durmuş’un çağrısı ile, Sağlık Sen, Hekim Hakları Derneği, Cumhuriyetçi Hekimler Birliği yöneticilerinin ve çok sayıda hekim, hekim-akademisyen, uzman katılımı ile “Kamu Hekimlerinin Özlük Haklarının İyileştirilmesi Arama Çalıştayı” düzenlenmiştir. Ücretlendirme sorunları, yöntemleri ve çözüm için atılacak öncelikli adımları tüm yönleri ile değerlendiren Çalıştay, Kamu sağlık görevlilerinin birliğinin, ortak bir program zemininde sağlanabileceğinin müstesna bir örneğini oluşturmuştur.

Çalıştay, tüm mesleklerden kamu sağlık görevlilerinin ihtiyaç ve taleplerini birleştirilerek, toplam gelirin esas unsurunun Merkezi Bütçe kaynağına dayanan güvenceli sabit bir temel ücret stratejisi doğrultusunda hareket edilmesi kararı doğrultusunda, öncelikli adımları saptamış ve her düzeyden Hükümet-TBMM yetkilisi ve kurum ile paylaşmıştır.

Bu çalışmaların ilk sonucu olarak, 1 Aralık 2021’de Hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getirdiği ve maddeleri Genel Kurul’da oybirliği ile kabul edilen Önerge ile hekim dışı sağlık personeli kapsam dışında tutularak, hekimlere döner sermayeden yapılmakta olan “sabit ek ödeme” tutarı artırılırken merkezi bütçe güvencesine alınmış, ancak mahsuplaşma korunarak, hekimlerin ve sağlık personelinin performans ek ödemesi alabilmesi pratik olarak imkansız hale gelmişti.

Tüm kamu sağlık görevlilerini kapsayan teklifimizin, yalnızca hekimler için getirilmesi, başta Sağlık-Sen olmak üzere, Kamu Sağlık Çalışanı Kuruluşlarının, hekim olmayan sağlık çalışanlarının da yasaya eklenmesi gerektiğini belirten haklı ve eylemli itirazları ile karşılaşmış;  Hükumet, son yürürlük maddesi oylaması öncesinde, Kamu Sağlık Görevlilerinin tümünü dahil etmek gerekliliğini ifade ederek yasayı geri çekmiştir.

Kamu Sağlık Görevlileri Sendika ve Meslek Kuruluşları, olumlu seyreden süreci desteklemek ve hızlandırmak için Aralık ayında bir dizi eylem ile ücretlendirme yöntemi düzenlemesi talebinin arkasında olduğunu kararlılıkla göstermiştir.

Hükümet ve TBMM’de kamu sağlık görevlileri ücretlendirme çalışması üç başlık olarak yürütülüyor: Düzenlemenin sağlık hizmetleri sınıfında hangi unvanları kapsayacağı; Sabit ek ödemenin hangi ölçüde artırılacağı ve Merkezi Bütçe ile Global bütçe arasında mahsuplaşma olup olmayacağı.

Hükümeti ve Meclisimizi, 1 Aralık 2021’de attığı adımı tamamlamaya davet ediyoruz:

  • Sabit ek ödemeler 2 kat arttırılsın,
  • Emekliliğe yansıyacak şekilde Genel Bütçeden karşılansın,
  • Merkezi – Global Bütçe Mahsuplaşması kaldırılsın.

Merkezi – Global Bütçe mahsuplaşmasının kaldırılarak, Sabit ek ödemelerin arttırılması, Genel Bütçe kapsamına alınarak emekliliğe de yansıyacak temel ücret alanını genişletecektir.

OECD ortalamasının iki katı fazla hizmet talebini, üç katı daha az hekim ve sağlık personeli ile karşılamaya çalışan kamu sağlık kurumlarımızdaki iş yükünü azaltmak, birinci basamağı güçlendirecek adımlar atılmasını gerektiriyor. Bu süre içinde hizmeti aksatmadan sürdürebilmek, iş yükü fazla olan bölümlerde performans uygulamasını devam ettirmeyi zorunlu kılıyor. Performans ödemesi alanındaki sabit ek ödeme yükü, mahsuplaşmanın kaldırılması ile genel bütçeye transfer edildiğinde, performans ek ödemesi alanı genişleyerek, hizmetin aksamadan sürdürülmesini sağlayacağına özellikle dikkat çekiyoruz.

Hükümet ve Meclisimizin, benimsediğini ve yürürlüğe koyulacağını güçlü biçimde umut ettiğimiz taleplerimizin, Kamu sağlık kurumlarımızın, Çalışma barışını, Tıbbi etkinliğini ve Mali verimliliğini güçlendirecek, görevlerini yerine getirilmesinin de güvencesi olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir