• 19 Mayıs’ın 102. yılında bağımsız Türkiye’nin geleceğine yürüyoruz

  Aziz Vatanın bütün kalelerinin zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesinin bilfiil işgal edilmiş, Milletin fakruzaruret içinde harap ve bitap düştüğü, Emperyalizmle uzlaşma seçeneği olarak mandacılığın tek gerçekçi seçenek olarak sunulduğu 1919 koşullarında, “Milletin İstiklâlini…

 • Cumhuriyet Devriminin açtığı yolda ilerlemeye devam edeceğiz

  Türkiye’nin ağır üretim ve güvenlik sorunlarını göğüslemek için, tüm üretici sınıfları seferber edebilecek işbirliği, uzlaşma ve ittifakın zorunlu olduğu koşullarda; İktidar sahiplerinin gözü kara haris tutumunun kılavuzluğunda, YSK’nın Cumhuriyet hukukunu çiğneyerek İstanbul’un seçimini iptal etmesi; Toplumsal uzlaşma sürecini incitmiş; Hukuka…

 • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı Kutlu Olsun

  1 Mayıs 2019, Türkiye’yi Üretici Sınıfların yöneteceği dönemin eşiğinde, Sağlık Ordumuzun Neferlerine kutlu olsun. Türk Milletinin sağlığını koruma ve geliştirmeye Görev Andı içmiş Hekimler olarak; Kışkırtılmış hizmet talebinin şiddete dönüşen ‘sopası’ ile performans ücreti ‘havucu’ arasına sıkıştırılmayı; Mesleki – ekonomik…

 • Cumhuriyetçi Hekimler ne yapmak istiyor?

   15 Nisan’da gerçekleştirilecek olan İstanbul Tabip Odası seçimlerine katılan Cumhuriyetçi Hekimler Grubu’nun stratejisi ve temel hedefleri neler? Cumhuriyetçi Hekimleri diğer gruplardan ayıran özellikleri neler? Cumhuriyetçi Hekimler sağlık sisteminin ve hekimlerin hangi sorunlara öncelik verecek?