İstanbul Tabip Odası 2016 seçimlerine katılan,

Türkiye Cumhuriyeti ile hesaplaşmak, tahrip etmek ve parçalamak isteyenlere karşı ulusal birliği, toplumsal barışı, Atatürk ilke ve devrimlerini kararlılıkla savunmak amacıyla bir araya gelen hekimlerin,

Cumhuriyetçi Hekimler Grubu’nun,
kurumsal internet sayfasıdır.