Ana Sayfa / Bildiriler (Sayfa 2)

Bildiriler

Hekimlerin, Kamu – Özel Sağlık Kurumları yönetimine söz ve karar yetkisi ile katılması

SB Sağlık Kuruluşları ve Üniversite Hastaneleri Döner Sermaye Komisyonlarını, Kamu – Özel Sağlık Kuruluşları İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarını, SB Eğitim Hastaneleri Tıpta Uzmanlık ve Etik Kurullarını, Özel Hastane İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurullarını, ASM ve TSM ilçe düzeyi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarını ÇALIŞTIRMAK. Bu Kurullarda, Hekim önderlerinin görev …

Devamını oku »

Strateji ve Program

Sağlıkta Dönüşüm çöktü,   Sağlıkta Yeniden yapılanma mecburiyeti doğuyor,   Cumhuriyetin başlattığı kamu sağlığı stratejisi yeniden gündeme girdi. Bu sürece Hekim enerjisi ve birikimini katacağız, Hekimlerin birleşik gücünü yaratacağız,   İstanbul Tabip Odası’nı bu sürecin kurucu unsuru haline getireceğiz. CUMHURİYETÇİ HEKİMLER, ‘Sağlıkta Dönüşüm’ün çöktüğü, ‘Cumhuriyetin başlattığı kamu sağlığı stratejisinin gündeme …

Devamını oku »

Cumhuriyetin başlattığı kamu sağlığı stratejisi gündeme girmiştir

  2018’de, Güvenli hekimlik ve Adil iş yükü – gelir paylaşımı, Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için kaçınılmaz zorunluluktur. CUMHURİYETÇİ HEKİMLER; Hekimlik pratiğini güvenli bir zemine oturtmak; İş yükünün ve gelirin adil paylaşımını sağlamak amacı ile: 1- Hastanelerin iş yükünü azaltmak ve hizmet etkinliğini arttırmak için kamu sağlık hizmetlerinin temeli olan Birinci …

Devamını oku »

Hekimliğin Umudunu Güçlendirelim

İstanbul Tabip Odası seçimi 15 Nisan Pazar günü yapılacak. CUMHURİYETÇİ HEKİMLER Grubu Strateji, Program ve Adaylarını bilgi ve değerlendirmenize sunarız. Sağlıkta Dönüşüm çöktü, Cumhuriyetin Kamu Sağlığı Stratejisi gündeme girdi, Bu sürece Hekimlerin enerji ve birikimini İstanbul Tabip Odasında birleştirerek kurumsal olarak katmak, için Meslektaşlarımızdan yetki istiyoruz. Yönetim Kurulu Onur Kurulu …

Devamını oku »

Sağlıkta Dönüşüm çöktü

Cumhuriyet Devriminin kamu yararını esas alan sağlık stratejisi 1980’den itibaren büyük yaralar almış; Türk Milleti’nin sağlığı Devletin görevi olmaktan çıkarılmıştır. 15 yıllık Sağlıkta Dönüşüm Programı; Kamu sağlık kurumlarını, idari ve mali olarak devlet sorumluluk alanından çıkartmış, özerk bütçe ve taşeron istihdam politikalarına sahip ilgili – bağlı kuruluş haline getirmiş; kışkırtılmış …

Devamını oku »

Genç Meslektaşlarımızı TTB’ye Güç vermeye çağırıyoruz

30 Mart 18.00’e kadar Üye olalım, 15 Nisan 2018 İstanbul Tabip Odası (İTO) Seçimlerine katılalım. Genç Meslektaşlarımızı İTO’na güç katmaya, üye olmaya ve 15 Nisan seçimlerinde oy kullanmaya davet ediyoruz. Ağır iş yükü ortamında, tıbbi ve kişisel güvenliğimiz tehdit altında çalışıyoruz. Hekimlik pratiğini güvenli ve bilimsel bir zemine oturtmak; iş …

Devamını oku »

14 MART 2018 Birlik Mücadele Başarı

14 Mart 1919 Tıbbiyelilerinin Birlik Mücadele Başarı birikimini 2018’e taşımanın güveniyle Meslektaşlarımızın Tıp Bayramını kutlarız. 14 Mart 2018’de, Ulaşılabilir ve Güvenli Hizmet hedefi ile, Ulusal Sağlık hizmetlerimizin yeniden yapılandırma Programını değerlendirmenize sunuyoruz; 1- Hekimlerin, özellikle kamu hastanelerinde artan iş yükünü hafifletmek: Bu amaçla, · Aile hekimliğini, sayılarını ve bölge hastaneleri …

Devamını oku »

Milletimizin adı Türk’ü silmeye, TTB’nin Anayasa güvencesinde Kamu Kurumu niteliğine dokunmaya Kimsenin Gücü Yetmez

Cumhurbaşkanı’nın dün yaptığı talihsiz açıklamayı üzüntüyle öğrendik. Mevcut TTB Yönetimi, vatan bütünlüğünü korumak üzere Türkiye Cumhuriyeti Ordusunun Afrin’de başlattığı harekata karşı yayınladığı bildiri ile geniş kamuoyu ve hekimlerin ezici çoğunluğunda derin bir infiale yol açmıştır. Hak ettiği büyüklükte de tepki almıştır. TTB yönetiminin kaynağı olduğu krizin nedeni, mevcut yönetimin Türk …

Devamını oku »

Hekimler Vatan Savunmasında Görev Başındadır

Türkiye Cumhuriyeti, bağrında yetiştirdiği evlatlarına hekimlik yetkisini, Türkiye halkının sağlığını koruma ve geliştirme görevi ile birlikte vermiştir. Tıp bilimini toplum yararına uygulama sorumluluğumuzu, Vatanımızın bütünlüğü, Milletimizin birliği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlığı koşullarında yerine getirebileceğimizin; Başı dik, onurlu yurttaşlar olarak varlığımızı sürdürebileceğimizin bilincindeyiz. Vatanı parçalanmış, Milleti bölünmüş, Devleti dağıtılmış, emperyalist tahakküm …

Devamını oku »