Turkovac ve Yerli Aşı Hakkında Hekim Örgütlerinden Açıklama

Bütün dünyanın ve başta hekimlerimiz, sağlık çalışanları olmak üzere Milletimizin Pandemiyle mücadelede büyük özveri gösterdiği ve aşılamanın yaşamsal önem taşıdığı süreçte, yerli aşının geliştirilmesi çabalarını son derece olumlu buluyor ve destekliyoruz.

Ancak Sağlık Bakanlığı’nın yerli aşımızla ilgili verileri öncelikle bilim ortamıyla paylaşmada gecikmesinin bu olumlu çalışmaya katkısı olmamaktadır.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin ise, Pandemi ve aşı karşıtlığının gündemde olduğu koşullarda yerli aşımız konusunda “Aşı değil solüsyondur” açıklaması da ülkemiz bilim ortamını küçümseyen, dayanaksız ve sorumsuz bir açıklama olmuştur.

Sağlık Bakanlığı’nın yerli aşımızla ilgili verileri bir an önce bilim ortamımızla paylaşmasını,

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin de dayanaksız açıklamalara son vermesini istiyoruz.

Afyonkarahisar Tabip Odası

Aksaray Tabip Odası

Amasya Tabip Odası

Erzurum Kars Iğdır Ardahan Gümüşhane Tabip Odası

Kahramanmaraş Tabip Odası

Karabük Tabip Odası

Karaman Tabip Odası

Kayseri Tabip Odası

Kırşehir Tabip Odası

Malatya Tabip Odası

Nevşehir Tabip Odası

Niğde Tabip Odası

Konya Tabip Odası

Kütahya Tabip Odası

Rize- Artvin Tabip Odası

Sakarya Tabip Odası

Tokat Tabip Odası

Yozgat Tabip Odası

Antalya Önce Hekim Birliği Grubu

Balıkesir Önce Hekim Grubu 

Hekim Hakları Derneği

 

İstanbul Cumhuriyetçi Hekimler Grubu

İzmir Hekim Güçbirliği Grubu

Milliyetçi Hekimler Derneği

Şanlıurfa Hekim Birliği Grubu