Toplum Sağlığını Koruma Azim ve İrademiz Tüketilemez

Hekim örgütlerinin bugünkü görevi, Yüz yetmiş bin hekimin birikim ve enerjisini, Türkiye’nin Pandemi mücadelesinin başarısına odaklayacak program ve stratejide birleştirerek seferber etmektir.

TTB’nin görevi Türkiye’nin Pandemi mücadelesine katkı vermektir:

  1. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin, “Yönetemiyorsunuz! Ölüyoruz, Tükeniyoruz!” sloganı ile, Pandemi’nin başından itibaren sürdürdüğü, Türkiye’nin mücadelesine güvensizlik oluşturma girişimini bir üst düzeye taşıması, ikinci dalga mücadelesinde, hekimleri umutsuzluğa sürükleyerek motivasyonlarını zayıflatacak özelliktedir.
  2. TTB açıklamalarına yön veren program ve strateji, Türkiye’nin Pandemi mücadelesinin başarısı için hiçbir kaygı, gayret ve ışık taşımamaktadır. Sağlık ordumuzun birikim ve enerjisini, umutsuzluk yaratarak tüketmek, bu dönemde Toplum Sağlığına verilebilecek en büyük zarardır.
  3. TTB’nin Sosyalizasyon, SSK, Marmara depremi gibi büyük Toplum Sağlığı sorunlarında izlediği, Birlik, Mücadele, Müzakere, Başarı birikiminin terk edildiğini üzülerek gözlüyoruz.
  4. Türk hekimlerinin kılavuzunda tükenmek kavramı yoktur; her şart altında tüm imkan ve kabiliyetleriyle mücadele ederek, umudun tükenmesine izin vermemişlerdir. Çanakkale’den İstiklal Savaşına, Sıtma Eradikasyonundan Verem Savaşına, Sosyalizasyondan SSK’lara ve Büyük Marmara Depremine, Cumhuriyet Devriminden aldığımız güç ve özgüvenle, bilgimizi, becerimizi ve kamu kaynaklarını, mücadelenin başarısı için etkin biçimde seferber edebilmiş bir mirası sürdürüyoruz.
  5. Onurlu ve kutlu mücadele tarihimiz, Toplum Sağlığının gerektirdiği iş yükünü, hekimlik ehliyet ve liyakatini esas alan görev disiplini kurallarına göre adil biçimde paylaştırmanın, kol kola omuz omuza hekimlik yapmanın da tarihidir.
  6. TTB ve İTO Yöneticileri, “Ölüyoruz, Tükeniyoruz!” esaslı bildirileri ile Türk hekimlerinin Toplum sağlığını koruma azim ve iradesini zayıflatamazlar; ancak Türkiye’nin geleceğine olan umutsuzluklarını ve çaresizliklerini ifade etmiş olurlar.
  7. Tüm Meslektaşlarımızı, Türkiye’nin Pandemi Mücadelesinin başarısı için sorunları ve çözümleri birlikte saptamaya, kamuoyuna birlikte açıklamaya ve örgütlenmeye çağırıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir