İlk Mektup: Kurumsal olarak Etkin, Toplumsal olarak Saygın İstanbul Tabip Odası için

CUMHURİYETÇİ HEKİMLER

Tıp bilimini toplum yararına uygulama sorumluluğumuzu,

 • Vatanımızın bütünlüğü,
 • Milletimizin birliği,
 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlığı koşullarında yerine getirebileceğinin;
 • Başı dik, onurlu yurttaşlar olarak varlığımızı sürdürebileceğinin bilincindedir.

CUMHURİYETÇİ HEKİMLER

Sağlıkta Dönüşüm’ün çöktüğü ve

Cumhuriyetin başlattığı kamu sağlığı stratejisinin gündeme girdiği’ koşullarda;

 • Hekimlik pratiğini bilimsel ve güvenli bir zemine oturtmak;
 • İş yükünün ve gelirin adil paylaşımını sağlamak;
 • Hekimlerin gerçek İhtiyaç ve taleplerini sonuç alıcı hedeflere yöneltmek,
 • Hekimleri Kurumsal olarak birleştirmek ve seferber etmek için;

14 Mart 1919 Tıbbiyelilerinin Birlik – Mücadele – Başarı birikimini 2018’e taşımanın güveniyle İstanbul Tabip Odası’nı yönetmeye adaydır;

Fedakâr ve Cefakâr Meslektaşlarımızı,

 • 15 NİSAN 2018 PAZAR günü yapılacak seçimlere katılmaya,
 • Kurumsal olarak Etkin, Toplumsal olarak Saygın
 • İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği mücadelesine güç katmaya çağırıyoruz.