Hekimlerin, Kamu – Özel Sağlık Kurumları yönetimine söz ve karar yetkisi ile katılması

  • SB Sağlık Kuruluşları ve Üniversite Hastaneleri Döner Sermaye Komisyonlarını,
  • Kamu – Özel Sağlık Kuruluşları İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarını,
  • SB Eğitim Hastaneleri Tıpta Uzmanlık ve Etik Kurullarını,
  • Özel Hastane İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurullarını,
  • ASM ve TSM ilçe düzeyi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarını ÇALIŞTIRMAK.
  • Bu Kurullarda, Hekim önderlerinin görev almasını teşvik etmek;
  • Kurul üyelerine, görevleri ile ilgili konularda dokunulmazlık güvencesi sağlamak;
  • Görev, Hak ve Yetkileri konusunda eğitmek, tıbbi – hukuki – mali – idari destek sağlamak.
  • Hekim ve sağlık personelinin seçerek görevlendirdiği meslektaşlarını denetleyeceği mekanizmaları kurmak ve çalışmasını sağlamak.