Strateji ve Program

Sağlıkta Dönüşüm çöktü,  

Sağlıkta Yeniden yapılanma mecburiyeti doğuyor,  

Cumhuriyetin başlattığı kamu sağlığı stratejisi yeniden gündeme girdi.

Bu sürece Hekim enerjisi ve birikimini katacağız,

Hekimlerin birleşik gücünü yaratacağız,  

İstanbul Tabip Odası’nı bu sürecin kurucu unsuru haline getireceğiz.

CUMHURİYETÇİ HEKİMLER,

‘Sağlıkta Dönüşüm’ün çöktüğü, ‘Cumhuriyetin başlattığı kamu sağlığı stratejisinin gündeme girdiği’ koşullarda;

  • Hekimlik pratiğini bilimsel ve güvenli bir zemine oturtmak;
  • İş yükünün ve gelirin adil paylaşımını sağlamak;
  • Hekimlerin gerçek İhtiyaç ve taleplerini sonuç alıcı hedeflere yöneltmek,
  • Hekimleri Kurumsal olarak birleştirmek ve seferber etmek için;

14 Mart 1919 Tıbbiyelilerinin Birlik – Mücadele – Başarı birikimini 2018’e taşımanın güveniyle İstanbul Tabip Odası’nı yönetmeye adaydır;

Fedakâr ve Cefakâr Meslektaşlarımızı,

  • 15 NİSAN 2018 PAZAR günü yapılacak seçimlere katılmaya,
  • Kurumsal olarak Etkin, Toplumsal olarak Saygın
  • İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği mücadelesine güç katmaya çağırıyoruz.
  • 15 Nisan Pazar İstanbul Erkek Lisesinde buluşalım.