Cumhuriyetin başlattığı kamu sağlığı stratejisi gündeme girmiştir

Güvenli hekimlik ve Adil iş yükü – gelir paylaşımı, Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için kaçınılmaz zorunluluktur.

Hekimlik pratiğini güvenli bir zemine oturtmak; İş yükü ve gelirin adil paylaşımını sağlamak amacı ile:

1- Hastanelerin iş yükünü azaltmak ve hizmet etkinliğini arttırmak için kamu sağlık hizmetlerinin temeli olan Birinci Basamak güçlendirecektir:  

 • Aile hekimlerinin sayısı hızla artırılacak,
 • Kapsamlı bir hizmet içi eğitimi başlatılacak,
 • Kamu Hastanelerinin işlevleri Birinci Basamağı destekleyecek şekilde düzenlenecek,
 • Aile hekimlerinin toplum nezdinde saygınlığı, hizmet sunumundaki önem ve yerleri öne çıkarılarak artırılacak,
 • Ücretleri, Birinci Basamak Hekimliğinin tercih edileceği düzeye getirilecektir.

2- Hekim emeğinin değeri ürettiği toplumsal fayda ile ilişkilendirilerek korunacaktır:

 • Performans uygulaması, güvenli sağlık hizmeti hedefiyle toplam ücretin %20’lik bölümünü oluşturacak şekilde yeniden düzenlenecek,
 • Göz bebeğimiz Asistan Hekimler performans havuzundan çıkarılacak, sabit ek ödemeleri en az iki kat arttırılacaktır.
 • Özel hastanelerdeki hekim temel ücretlerinin, SGK hak edişleri üzerinden ödenmesi sağlanacaktır.
 • 60 yaş üzeri hekimlerin çalışma saatleri azaltılacaktır.
 • Eğitici hekimlerin zorunlu emeklik yaşı 75’e yükseltilecektir.
 • Emekli hekim ücretleri en az, ortalama ‘yaşlı bakımevi fiyatlarının’ iki katı düzeye getirilecektir.

3- Ülkemiz Tıp birikiminin kalbi ve kalesi, Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri ayağa kaldırılacaktır:

 • Tıpta Kutup Yıldızımız olan bu fakültelerin ayağa kaldırılması hem toplumun, hem hekimlerin hem de milli sağlık endüstrisinin temel ihtiyacıdır.
 • Cumhuriyetçi Hekimler bu perspektifle, birleştirici gücünü kullanarak bu meseleyi önümüzdeki dönemde çözmeyi hayati saymaktadır, çözecek birikime sahiptir; Ve çözecektir.

4- Hekimlerin, Kamu ve Özel Sağlık Kurumlarının yönetimine söz ve karar yetkisi ile katılması sağlanacaktır:

 • SB Sağlık Kuruluşları ve Üniversite Hastaneleri Döner Sermaye Komisyonlarını,
 • Kamu – Özel Sağlık Kuruluşları İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarını,
 • SB Eğitim Hastaneleri Tıpta Uzmanlık ve Etik Kurullarını,
 • Özel Hastane İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurullarını,
 • ASM ve TSM ilçe düzeyi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarını ÇALIŞTIRMAK.
 • Bu Kurullarda, Hekim önderlerinin görev almasını teşvik etmek;
 • Kurul üyelerine, görevleri ile ilgili konularda dokunulmazlık güvencesi sağlamak;
 • Görev, Hak ve Yetkileri konusunda eğitmek, tıbbi – hukuki – mali – idari destek sağlamak.
 • Hekim ve sağlık personelinin seçerek görevlendirdiği meslektaşlarını denetleyeceği mekanizmaları kurmak ve çalışmasını sağlamak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir