Cumhuriyetin başlattığı kamu sağlığı stratejisi gündeme girmiştir

Güvenli hekimlik ve Adil iş yükü – gelir paylaşımı, Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için kaçınılmaz zorunluluktur.

CUMHURİYETÇİ HEKİMLER; Hekimlik pratiğini güvenli bir zemine oturtmak; İş yükünün ve gelirin adil paylaşımını sağlamak amacı ile:

Hastanelerin iş yükünü azaltmak ve hizmet etkinliğini arttırmak için kamu sağlık hizmetlerinin temeli olan Birinci Basamak güçlendirilecektir:  

 • Aile hekimlerinin sayısı hızla artırılacak,
 • Kapsamlı bir hizmet içi eğitimi başlatılacak,
 • Kamu Hastanelerinin işlevleri Birinci Basamağı destekleyecek şekilde düzenlenecek,
 • Aile hekimlerinin toplum nezdinde saygınlığı, hizmet sunumundaki önem ve yerleri öne çıkarılarak artırılacak,
 • Ücretleri, Birinci Basamak Hekimliğinin tercih edileceği düzeye getirilecektir.

Hekim emeğinin değeri ürettiği toplumsal fayda ile ilişkilendirilecektir:

 • Performans uygulaması, güvenli sağlık hizmeti hedefiyle toplam ücretin %20’lik bölümünü oluşturacak şekilde yeniden düzenlenecek,
 • Göz bebeğimiz Asistan Hekimler performans havuzundan çıkarılacak, sabit ek ödemeleri en az kat arttırılacaktır.
 • Özel hastanelerdeki hekim temel ücretlerinin, SGK hak edişleri üzerinden ödenmesi sağlanacaktır.
 • 60 yaş üzeri hekimlerin çalışma saatleri azaltılacaktır.
 • Eğitici hekimlerin zorunlu emeklik yaşı 75’e yükseltilecektir.
 • Emekli hekim ücretleri en az, ortalama ‘yaşlı bakımevi fiyatlarının’ iki katı düzeye getirilecektir.

Ülkemiz Tıp birikiminin kalbi ve kalesi, Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri ayağa kaldırılacaktır.

 • Tıpta Kutup Yıldızımız olan bu fakültelerin ayağa kaldırılması hem toplumun, hem hekimlerin hem de milli sağlık endüstrisinin temel ihtiyacıdır.
 • Cumhuriyetçi Hekimler bu perspektifle, birleştirici gücünü kullanarak bu meseleyi önümüzdeki dönemde çözmeyi hayati saymaktadır, çözecek birikime sahiptir;

Ve çözecektir.