TTB Merkez Delegasyon Adaylarımız -II-

TTB Merkez Delegasyon Adaylarımız -II-

TTB Merkez Delegasyon Adaylarımız -II-

TTB Merkez Delegasyon Adaylarımız -II-

Dr. Alp ÇETİNER

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi. Adalet
Bakanlığı, Cezaevi Tabibi

Dr. Murat HANCI

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1983 , Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi Nöroşirurji AD, Prof. Dr.

Dr. Şafak ŞAHLAN

Hacettepe Tıp Fakültesi 1969,
Ortopedi ve Travmatoloji Prof.
İstanbul Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi

İ. Hikmet ÇEVİK

Hacettepe Tıp Fakültesi 1984, 1998-2000 İTO
Merkez Delegasyon Üyesi, 2012-2018 Beyoğlu
Göz EAH İTO Hastane Temsilcisi,
İç Hastalıkları Uzmanı

Dr. Murat KINIKOĞLU

Ankara Üni. Tıp Fakültesi 1978,
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzm.
Yazar, Özel İntermed Sağlık Merkezi

Dr. Serap ŞİRVANCI

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997,
Marmara Üniversitesi Histoloji,
Embriyoloji AD, Prof. Dr.

Dr. Yavuz DİZDAR

İstanbul Tıp Fakültesi 1982, İstanbul
Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü,
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı

Dr. Emin MENEKŞE

İstanbul Tıp Fakültesi 1987. SGK,
Cibali Sağlık SGM, Pratisyen Hekim

Dr. Nuri TENEKECİ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1987,
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstütüsü
Emekli Radyoloji Prof. Dr

CUMHURİYETÇİ HEKİMLERİ SOSYAL MEDYADAN TAKİBE ALIN

Facebook / Twitter / Instagram