Sağlık hizmetleri yeniden yapılandırma Programı

14 Mart 2017’de,
Ulaşılabilir ve Güvenli Hizmet hedefi ile,
Ulusal Sağlık hizmetlerimizin yeniden yapılandırma Programını değerlendirmenize sunuyoruz;

1- Hekimlerin, özellikle kamu hastanelerinde artan iş yükünü hafifletmek:

Bu amaçla,
· Aile hekimliğini, sayılarını ve bölge hastaneleri ile hizmet – eğitim ilişkilerini arttırarak, güçlendirmek.
· Özel sağlık kuruluşlarının Acil servis hizmeti verebilecek şekilde yeniden yapılanmaları ile kamu hizmetindeki rollerini arttırmak.
· Üniversite Hastanelerinin finansmanında, tıp eğitimi ve 3. Basamak hizmet görevlerini dikkate alan düzenlemeleri sağlamak.

2- Hekim emeği girdilerindeki erozyonu durdurmak:

Bu amaçla,
· Performansa dayalı ücretlendirmeyi, güvenli sağlık hizmeti ve meslek içi eğitim – denetimi teşvik edecek şekilde yeniden düzenlemek.
· Asistan hekimleri performans ücretlendirmesinden çıkartmak. Sabit ek ödemelerini %100 arttırmak.
· Özel sağlık kuruluşlarında Hekim ücretlerinin ödenmesini güvence altına almak.
· Hekimlerin mezuniyet sonrası tıp eğitimi (kongre kurs vb) finansmanın ilaç şirketlerince karşılanmasına son verilerek, eğitimin kamu kaynaklarından karşılanması.
· Özel kurumlarda çalışan hekimlerin, kamu hekimleri gibi doğrudan yargılanmaya karşı koruma.
· Emekli Maaşının arttırılması, 60 yaş üzeri hekimlerin çalışma saatlerinin azaltılması ve kamuda zorunlu emeklik yaşının 70’e yükseltilmesi.

3- Hekimlerin, Kamu – Özel tüm sağlık kurumlarında yönetime söz ve karar yetkisi ile katılması:

Bu amaçla,
· SB ve Üniversite Hast. Döner Sermaye komisyonları ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları,
· SB Eğitim Hast. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulları (TUEK),
· Özel sağlık kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları,
· ASM’ler için ilçeler düzeyinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarını çalıştırmak.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 14 Mart 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir