Sağlık Çalışanları Birleşerek Yetersiz Ücretlere Hayır Diyor

Kamu çalışanlarına Temmuz 2023’te yapılan ücret artışları her kesim için yetersizdir. Hemen akabinde gelen vergi artışları ve tetiklediği zamlar verileni çoktan alıp götürmüştür. Seçilen yöntem nedeniyle çalışma barışını bozacak dengesizlikler ilave sorunlar ortaya çıkarmıştır. Kamu çalışanları bunu kabul etmiyor ve sesini yükseltiyor. Cumhuriyetçi Hekimler de çalışanların bir parçası olarak diğer örgütlerle beraber bu hak mücadelesine omuz veriyoruz. Sorunun geçici olmadığı ve uzun soluklu bir mücadeleye hazırlıklı olmamız gerektiğinin altını çiziyoruz.

Cumhuriyetçi Hekimler olarak konuyla ilgili tespit ve önerilerimiz aşağıdadır.

  • Kamuda, sağlık işkolunda daha önceden ortaya çıkmış bölünmelerin ortadan kalktığını ve her kesimi temsil eden örgütün yan yana gelerek ortak bir mücadele platformu oluşturmasını beklenen, olması gereken ve sevindirici bir gelişme olarak selamlıyoruz. Sorunlar ekibi tekrar birleştirdi. Bunun derinleştirilmesi ve mümkün olan en geniş birlikteliğin sağlanması için gayret edilmelidir.
  • Sağlık işkolunda kamudaki ücretler özel sektör ücretlerinin de ana belirleyicisi olduğundan özel sektör çalışanları ile de her düzeyde temas ortak hareket etme hedefi göz ardı edilmemelidir.
  • İşkolumuzun önemli bir kesimini oluşturan ve çoğunluğu serbest eczanelerde çalışmakta olan eczacılarımızın sorunları da dayanılmaz hale gelmiş olup eczaneler kapanma tehdidi altındadır. Sorunlarımızın kaynakları ortaktır. Çözüm de bu nedenle ortak olacağından birlikte mücadelenin yolları aranmalıdır.
  • Sorun sadece sağlık işkolunda değil tüm kamu çalışanları hatta kamu-özel tüm çalışanların ortak sorunudur. Birliktelik sağlanmadan mücadelenin başarı şansı azalacaktır. Bu bakış açısıyla tüm çalışanlarla ve örgütleri ile derhal temasa geçmeli ortak zeminler oluşturulması hedeflenmelidir.
  • Cumhuriyetçi Hekimler çalışanların sesinin duyulması ve netice alınması için yılmadan çalışacaktır.

Yaşasın Sağlık Çalışanlarının Birliği ve Ortak Mücadelesi

Yaşasın Tüm Çalışanların Birliği ve Ortak Mücadelesi.