Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacılar Birliğine Çağrımızdır

Türk Milleti yaralarını saramaya çalışıyor. Sağlık çalışanları da üzerlerine düşeni büyük bir fedakarlıkla yerine getiriyor. İlk andan itibaren, güçlü bir devlet sağlık sistemine sahip olan ülkemiz Sağlık Bakanlığımız marifetiyle deprem bölgesine gerekli personel ve teçhizat takviyesi yaparak herhangi bir açığın oluşmasını engelledi. Ülkenin dört bir yanından gönüllü olarak hekimler, hemşireler ve her vasıfta personel ve ambulans, teçhizat bölgeye aktı ve bu düzenli olarak sürdürülecek.

Devlette az sayıda istihdam edilmeleri nedeniyle bölgede ortaya çıkabilecek eczacı ve eczacı teknisyen açığını büyük ve örnek bir sorumlulukla hızla harekete geçen Türk Eczacıları Birliği yönetimi ve onun rehberliğindeki eczacılarımız kapattı. Bozgunculuk kampanyasına yüz vermeyen TEB yönetimi ve eczacılarımız derhal bölgede Sağlık Bakanlığı, AFAD, UMKE gibi kuruluşlarla istişare halinde, ihtiyaç duyulan yerlere Sahra Eczaneleri kurarak güvenli ilaç tedarik ve dağıtımını kesintisiz sağlayıp DEPREME İLAÇ OLDULAR. Her tür resmi yardım kuruluşunun ve vatandaşın ilaç ihtiyacını güvenli bir şekilde bu eczanelerden ücretsiz sağladılar.

Burada TEB’e örnek tutumu nedeni teşekkür ederken Sağlık Bakanlığımızı depremzedelerin sağlığı için masa altında TEB ile birleştirilen ellerin masa üstünde de birleştirilmesini talep ediyoruz. Bu tutum fedakar eczacılarımıza gösterilen, hakkedilmiş bir vefa borcunun ödenmesi olmakla kalmayıp milletimize hizmet yolunda atılmış örnek bir adımdır. Güvenli ilaç tedarik ve dağıtımı ancak BİRLEŞEN ELLER sayesinde mümkün olmuştur.

Bölgede acil müdahale dönemi sona ermekte olup sağlık hizmetleri olabildiği kadar olağan hüviyetini kazanmaya başlayacaktır.

Yeni dönemde eczacılık hizmetleri mevcut yapı ile sürdürülemez hale gelecektir.

  1. Devlette istihdam edilen eczacı sayısı zaten yetersiz olduğu için örneğin hekimlerde olduğu gibi dışarıdan bir takviye yapılamayacaktır. Depremzede olan bölge kamu eczacılarının devreye girmesi ise uzun bir zaman alabilecektir. Bölge Devlet Sağlık Kuruluşlarında ilaç meselesini ciddi sıkıntıya sokabilecektir.
  2. Bölgede şehirlere göre değişmekle birlikte anlamlı sayıda eczacı, eczane kayıp ya da yıkım nedeniyle hizmet veremez durumda kalmıştır. Olağan reçeteli hizmete geçildiği bir zamanda bölgedeki hastalarımızın ilaca erişimini ciddi olarak kısıtlanmış olacaktır.

Bölgede çok sayıda çalışma imkanı kalmayan eczacı ve eczane çalışanı mevcuttur. Ayrıca ülke çapında deprem öncesinde eczacı mitingleriyle kendini ortaya koyan bir ilaç tedarik ve dağıtım güvenliğini tehdit eder hale gelmiş eczane krizi zaten mevcuttu.

Yukarıda iki maddede özetlediğimiz sorunların aşılmasının TEK YOLU sorumluluğuna müdrik olduğunu ispatlamış TEB ile Sağlık Bakanlığının halihazırda yaptığı işbirliğinin derinleştirilmesidir.

Sahra Eczaneleri ile güvenli ilaç dağıtımını sağlayan Türk Eczacılar Birliği ve Sağlık Bakanlığı’nı, bu işbirliğini derinleştirerek Bölgede eczacılık hizmetlerini sürdürebilecek yapıyı birlikte kurmak üzere göreve çağırıyoruz.