Pandemi Mücadelesinin Başarısı için 8 Acil Adım

Hayatımızı her yönünü etkileyen bir Pandeminin ortasındayız. Etkili bir aşı bulunmadığı ya da virüste hastalık yapma yeteneğini azaltan olumlu yönde bir mutasyon olmadığı sürece de yakın zamanda sonlanma ihtimali bulunmuyor.

İklim koşulları bizleri daha fazla kapalı ortamlarda bulunmaya zorlayacak, mesafenin korunmasını güçleştirecek, maskenin koruyucu etkisini azaltacak, bulaşma riskini arttıracaktır. Toplu üretim ve tüketim mekanları, kitle ulaşım araçları, eğitim Kurumları bulaşıcı zincirinin yoğunlaştığı alanlar olacaktır.

Pandemi nin 1. Dalgasında alınan tedbirler bu riskleri önemli ölçüde azaltmıştır. Ancak önümüzdeki dönem, en az benzer düzeyde sosyal kısıtlama uygulanabilmesi dahi, Tüketimden üretime kapsamlı tedbirler gerektiriyor.

İlk Pandemi Dalgasını olağanüstü disiplin ve fedakarlıkla püskürten sağlık ordumuzun kahraman neferleri, 2. Dalga seferberliğinin başarıya ulaşması için kaynakların etkin bir kamu disipliniyle kullanılması gerektiğinin bilincindedir. Sağlık kurumlarımızda, mevcut kaynakları daha etkin kullanarak ek kapasite yaratacak düzenlemeler ve seçilmiş bazı alanlara ek kaynak tahsisi gerekmektedir.

  1. Esas yığınak Temel Sağlık Kurumlarına yapılmalı, 1. Basamağın Lojistik, Mali ve İdari Entegrasyonu sağlanmalı, Aile hekimlerimizin sayısı hızla arttırılmalı, ASM ücretlendirmesi sabit hale getirilmelidir.
  2. Performansa dayalı ücretlendirme yönteminde ısrar etmek pandemi mücadelesinin başarısına zarar veriyor. SB kararsız tutumuna son vererek, 1. dalgada uyguladığı sabit ek ödeme yöntemini hızla yürürlüğe koymalıdır.
  3. Sağlıkta şiddet özellikle son altı ayda, Pandemi mücadelesinin başarısı için yasal olarak tanımlanmış kuralları disiplinle uygulayan sağlık personeline yönelmiştir. Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız, Yargıçlarımız ve Emniyet güçlerimiz, sağlıkta şiddeti kesin olarak sonlandıracak iradeyi eylemli olarak toplum önünde göstermeleri, Pandemi mücadelesinin başarısı için şarttır.
  4. Covid Alanı Güvenli Çalışma Süreleri, Görevlerimize uygun koruyucu ekipman ile çalışma güçlüğü ve dikkat dağıtmayacak güvenli hizmet verme göz önüne alınarak belirlenmelidir.
  5. Covid Meslek Hastalığı olarak kabul edilmelidir. Sağlık Bakanlığı bu konuda yaptığı çalışmayı kısa sürede sonuçlandırmalıdır.
  6. Sağlık Bakanlığı Yönetici Atamalarındaki belirsizlik, Yönetim iradesinin etkinliğini zayıflatmakta, Pandemi mücadelesinde yeni döneme girerken sağlık kurumlarında yapılması gereken önemli düzenlemeleri geciktirmektedir. Atamalar, 1. Dalga Pandemi yönetim performansları ölçü alınarak en kısa sürede gerçekleştirilmelidir:
  7. Amiral gemilerimiz köklü Tıp Fakültelerimizin esas görevi, salgının epidemiyolojik analizi, tanı, evreleme esaslı tedavi, takip ve başta aşı olmak üzere bağışıklık yöntemlerini geliştirmek, Türkiye pratiğinin teorisini yaparak sağlık ordumuzun pratiğine kılavuzluk ve eğitmenlik yapmaktır.
  8. TTB’nin görevi Türkiye’nin pandemi mücadelesine katkı vermektir: TTB, Pandemi’nin başından itibaren, Türkiye’nin mücadelesine güvensizlik oluşturmaya çalışmış, 2. Dalga’nın arefesinde, hekimleri umutsuzluğa sürükleyecek ve motivasyonlarını bozacak girişimlere başlamıştır. Sağlık ordumuzun birikim ve enerjisini, umutsuzluk yaratarak tüketmek, bu dönemde Toplum Sağlığına verilebilecek en büyük zarardır. Hekim örgütlerinin bugünkü görevi, Yüz yetmiş bin hekimin birikim ve enerjisini, Türkiye’nin pandemi mücadelesinin başarısına odaklayacak program ve stratejide birleştirerek seferber etmektir.

Pandemide ilk Dalgayı olağanüstü disiplin ve fedakarlıkla püskürten Sağlık Ordumuzun kahraman neferleri, 2. Dalga seferberliğini de kesin başarıya ulaştıracaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir