TTB Merkez Delegasyon Adaylarımız -IV-

TTB Merkez Delegasyon Adaylarımız -IV-

TTB Merkez Delegasyon Adaylarımız -IV-

Dr. Alpay GENÇ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1991, 18 yıl ilaç
sektöründe üst düzey yöneticilik,
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Acil
Servis Tabibi

Dr. Şeyda ÖZKAN

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1983,
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı,
Anatomica KBB Özel Dal Merkezi

Dr. Şadi YENEN

İstanbul Tıp Fakültesi 1974,
İTO 1998-2000 Merkez Delegasyon Üyesi,
İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji AD,
Emekli Prof. Dr.

Dr. Nazmi GEYİK

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1985,
Medicine Hospital, Haseki EAH Em. Dermatoloji Uzmanı

Dr. Tezgül SEZER

Uludağ Üni. Tıp Fakültesi 1993
İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon EAH
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

Dr. Necmiye Tijen YEŞİM

İstanbul Tıp Fakültesi 1992
Okan Üni. Tıp Fakültesi Endokrinoloji Prof. Dr.

Dr. Göksu Remzi GİRAY

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1995,
Pratisyen Hekim, işyeri Hekimi

Dr. Ömer SÖKMEN

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1986, Nöroşirurji
Uzmanı, Özel Pendik Bölge Hastanesi

Dr. Metin YILDIZ

İstanbul Tıp Fakültesi 1991,
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH
Çocuk Hastalıkları ve Endokrin Uzmanı

Dr. Emek Kocatürk GÖNCÜ

Hacettepe Tıp Fakültesi 1999,
Okmeydanı EAH Etik Kurul Başkanı,
Deri ve Zührevi Hast. Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi, SB Okmeydanı EAH
Dermatoloji Klinik Şefi, Doçent Dr.

Dr. Nurettin Cem SÖNMEZ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992
Şişli Etfal EAH Üroloji, Doçent Dr.

Dr. Mehmet Rıfat YÜCEL

Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi 1987,
İTO 2000-2002 Yönetim Kurulu Üyesi
İşyeri Hekimi

CUMHURİYETÇİ HEKİMLERİ SOSYAL MEDYADAN TAKİBE ALIN

Facebook / Twitter / Instagram