14 MART 2018 Birlik Mücadele Başarı

14 Mart 1919 Tıbbiyelilerinin
Birlik
Mücadele
Başarı birikimini
2018’e taşımanın güveniyle
Meslektaşlarımızın Tıp Bayramını kutlarız.

14 Mart 2018’de,
Ulaşılabilir ve Güvenli Hizmet hedefi ile,
Ulusal Sağlık hizmetlerimizin yeniden yapılandırma Programını
değerlendirmenize sunuyoruz;

1- Hekimlerin, özellikle kamu hastanelerinde artan iş yükünü hafifletmek:

Bu amaçla,
· Aile hekimliğini, sayılarını ve bölge hastaneleri ile hizmet – eğitim ilişkilerini arttırarak, güçlendirmek.
· Özel sağlık kuruluşlarının Acil servis hizmeti verebilecek şekilde yeniden yapılanmaları ile kamu hizmetindeki rollerini arttırmak.
· Üniversite Hastanelerinin finansmanında, tıp eğitimi ve 3. Basamak hizmet görevlerini dikkate alan düzenlemeleri sağlamak.

2- Hekim emeği girdilerindeki erozyonu durdurmak:

Bu amaçla,
· Performansa dayalı ücretlendirmeyi, güvenli sağlık hizmeti ve meslek içi eğitim – denetimi teşvik edecek şekilde yeniden düzenlemek.
· Asistan hekimleri performans ücretlendirmesinden çıkartmak. Sabit ek ödemelerini %100 arttırmak.
· Özel sağlık kuruluşlarında Hekim ücretlerinin ödenmesini güvence altına almak.
· Hekimlerin mezuniyet sonrası tıp eğitimi (kongre kurs vb) finansmanın ilaç şirketlerince karşılanmasına son verilerek, eğitimin kamu kaynaklarından karşılanması.
· Özel kurumlarda çalışan hekimlerin, kamu hekimleri gibi doğrudan yargılanmaya karşı koruma.
· Emekli Maaşının arttırılması, 60 yaş üzeri hekimlerin çalışma saatlerinin azaltılması ve kamuda zorunlu emeklik yaşının 70’e yükseltilmesi.

3- Hekimlerin, Kamu – özel tüm sağlık kurumlarında yönetime söz ve karar yetkisi ile katılması:

Bu amaçla,
· SB ve Üniversite Hast. Döner Sermaye komisyonları ile İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları
· SB Eğitim Hast. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulları (TUEK)
· Özel sağlık kurumlarında İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları
· ASM’ler için ilçeler düzeyinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurullarını çalıştırmak.

Meslektaşlarımızın değerlendirmesine sunarız.