Hekimler Vatan Savunmasında Görev Başındadır

Türkiye Cumhuriyeti, bağrında yetiştirdiği evlatlarına hekimlik yetkisini, Türkiye halkının sağlığını koruma ve geliştirme görevi ile birlikte vermiştir.

Tıp bilimini toplum yararına uygulama sorumluluğumuzu,
Vatanımızın bütünlüğü, Milletimizin birliği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlığı koşullarında yerine getirebileceğimizin;
Başı dik, onurlu yurttaşlar olarak varlığımızı sürdürebileceğimizin bilincindeyiz.

Vatanı parçalanmış, Milleti bölünmüş, Devleti dağıtılmış, emperyalist tahakküm altında ezilen bir milletin hekimleri olmayacağız.

Atlantik emperyalistlerinin dayatmalarına boyun eğilerek, Cumhuriyet Devrimi’nin kurumları tahrip edilmiş, “açılım” süreçlerinde PKK ve FETÖ güçlendirilmiş, Milli Güvenlikten Ekonomiye, Milli Eğitimden Sağlık Hizmetlerine, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kurumlarının emperyalist denetime direnme olanakları zayıflatılmıştır.
Emperyalizme karşı silahlı mücadele ile inşa ettiğimiz,
Vatan, Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti tartışılır hale getirilmiştir.

Milletimizin, Vatanı ve Cumhuriyetini savunma kararlılığı,
2015 Temmuz’unda eyleme geçerek, PKK hendeklerini temizlemiş;
2016 Temmuz’unda bu süreci tersine çevirmeyi hedefleyen FETÖ kalkışmasını ezmiş;
Fırat kalkanı ile ABD koridorunu yarmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti, Zeytin dalı harekatı ile Emperyalizmin silahlandırdığı unsurlara karşı ileri hatlardan Vatan savunması yapmaktadır.

Emperyalizminin zincirlerini kırma mücadelesi çok zorlu olabilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin emperyalist yıkıcılığa direnme olanaklarını güçlendirmek hedefiyle Vatan savunmasının başarısı için Millet-Devlet topyekün mücadele kararlılığı ile;

Karada havada denizde,
Tıbbi – Cerrahi tüm imkan ve kabiliyetimizle,
Bir milyona yakın mevcudu ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Ordusu
Mehmetçik ile omuz omuza görevdeyiz.

Yüce Türk Milletine saygı ile arz ederiz.