Hekimlerin Örgütlü olarak Kaderine El Koyma Dönemine Girerken

Atlantik emperyalistlerinin dayatmalarına boyun eğilerek, Cumhuriyet devriminin kurumları tahrip edilmiş, “Barış” ve Cemaat açılımı süreçlerinde PKK ve FETÖ güçlendirilmiş, Milli Güvenlikten Ekonomiye ve Kamu Hizmetlerine, tüm temel alanlarda, sürdürülebilirliği Atlantik desteğine muhtaç düzenlemeler yapılmıştır.

“Sağlıkta dönüşüm” politikasının sonucunda; sağlık hizmeti tüketimi kışkırtılmış, hekimlerin iş yükü güvenilir hizmet veremez boyutlara ulaşmış, sağlıkta sorunların şiddet ile çözülebileceği kültür teşvik edilmiş, ithalat bağımlı teknoloji maliyeti sorunu hissedilir hale gelmiştir.

Ulusal sağlık hizmetleri ve toplum sağlığında yaşadığımız ağır sorunların altından kalkabilme görevi, Vatanımızın bütünlüğü ve Milletimizin birliği zemininde; başta hekimler olmak üzere tüm sağlık görevlilerinin, ulaşılabilir ve güvenli sağlık hizmeti hedefi ile topyekun seferber edilmesini zorunlu kılıyor.

Tarihimizdeki en büyük seferberliği, ‘İstiklal Savaşımızı’, iktidarı tek kişide toplayan Padişah Hükümetiyle değil, Milletin bütün sınıflarını temsil eden Meclis Hükümetiyle kazandık.
15 yıldır tam yetki ile uygulanan ve sağlık hizmetlerini sürdürülemez duruma getiren politikaların devamı için, iktidarı tek kişide toplayan Başkanlık talebine HAYIR diyoruz.

Milliyetçi, Mukaddesatçı, Halkçı ve Sosyalist tüm meslektaşlarımızı; Türk Milleti’nin sağlığından sorumlu TC’nin hekimleri olarak; ulaşılabilir ve güvenli sağlık hizmeti için, kamu-özel tüm sağlık kurumlarındaki mevcut, seçimle oluşturulan yasal kurullarda söz ve karar sahibi olarak görev almaya, örgütlü olarak hekimliğin ve sağlık hizmetlerinin kaderine el koymaya çağırıyoruz.

Tıbbiyeli Hikmetlerin, Tevfik Sağlamların, Refik Saydamların, Hulusi Behçetlerin, Nusret Fişeklerin; milli sağlık seferberlikleri başarılarının birikimine dayanıyoruz.

Tüm meslektaşlarımızın Tıp Bayramını kutlar, esenlikler dileriz. 14 Mart 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir