Cumhuriyetçi Hekimler, 24 Nisan’da yapılacak olan İstanbul Tabip Odası seçimlerine katılma kararı aldı

Cumhuriyetçi Hekimler Grubu Başkanı Dr. Turgut Adatepe’nin basın açıklaması:

Yalnız Türkiye’nin değil dünyanın en fazla üyeye sahip hekim meslek örgütlerinden biri olan İstanbul Tabip Odası’nın önümüzdeki dönem yöneticilerini belirleyecek olan Genel Kurulu 23-24 Nisan günlerinde yapılacak.

İstanbul Tabip Odası’nı mesleğimizin saygınlığının yıpratılması, hekim emeğinin ucuzlatılması, tıp eğitiminin niteliksizleşmesi karşısında giderek etkisizleşen bir meslek örgütü olmaktan çıkarmak için CUMHURİYETÇİ HEKİMLER olarak bir araya gelmiş bulunuyoruz.

 • Kamu ve özel sektörde çalışan tüm hekimlerin iş güvencesine sahip olmaları,
 • Hekimlik mesleğini uygulamak için gerekli çalışma düzeninin sağlanması,
 • Hekimlerin her türlü baskı ve şiddetten arındırılmış ortamlarda çalışma güvencesi sağlanması,
 • Emekli hekimlerin, hak ettikleri onurlu bir gelir güvencesine erişmeleri,
 • Kamu hastanelerinde randevu süreleri, çalışma koşullarının hasta haklarına ve hekimliğin gereğine uygun hale getirilmesi,
 • Birinci basamakta çalışanlar arasındaki ücret eşitsizliklerinin kaldırılması; Aile Sağlık Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, kurum hekimlikleri, SHÇEK’te çalışanların iş güvencesine kavuşmaları,
 • Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin haklarını korumak,
 • Sağlık hizmetini olumsuz etkileyen taşeronlaşmaya karşı kadrolu çalışma sistemini savunmak,
 • Hekimlerin nöbet koşullarının iyileştirilmesi, nöbet ücretlerinin artırılması, nöbet ertesi izin haklarının kullanılması,
 • Üniversite hastanelerinin döner sermayelerinin güçlendirilmesi için ücret tarifelerinin verilen hizmetin niteliğine uygun olarak artırılması,
 • Tıp eğitiminin ülkemizin gereksinimlerine uygun nitelikli hekimler yetiştirmek üzere geliştirilmesi için etkin çaba gösteren bir meslek örgütü oluşturmak öncelikli hedefimizdir.

Bunu yaparken tüm üyeleri kucaklayan, hekimlik ilkelerini korumayı ve yüceltmeyi önceleyen bir tavır içinde olacağız.

Tıbbiyeli Hikmetlerin, Tevfik Sağlamların, Refik Saydamların, Hulusi Behçetlerin, Nusret Fişeklerin hekimliğin evrensel değerleri ile ülkemizin ve toplumumuzun yararını birleştiren mirasına sahip çıkacağız.

Türkiye Cumhuriyeti ile hesaplaşmak, tahrip etmek ve parçalamak isteyenlere karşı ulusal birliği, toplumsal barışı, Atatürk ilke ve devrimlerini kararlılıkla savunacağız.

Son yıllarda hepimizi kaygılandıran gelişmeler karşısında karamsarlığa düşerek Tabip Odası’ndan umudunu kesen tüm meslektaşlarımızı mesleki ve bireysel geleceğimiz, güzel yurdumuz için bir umut odağı yaratmak amacıyla CUMHURİYETÇİ HEKİMLER olarak seçimlere katılmaya ve bu çabaya katkıda bulunmaya çağırıyoruz. 13 Nisan 2016

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir