• Pandemi Mücadelesinin Başarısı için 8 Acil Adım

    Hayatımızı her yönünü etkileyen bir Pandeminin ortasındayız. Etkili bir aşı bulunmadığı ya da virüste hastalık yapma yeteneğini azaltan olumlu yönde bir mutasyon olmadığı sürece de yakın zamanda sonlanma ihtimali bulunmuyor. İklim koşulları bizleri daha fazla kapalı ortamlarda…

  • Toplum Sağlığını Koruma Azim ve İrademiz Tüketilemez

    Hekim örgütlerinin bugünkü görevi, Yüz yetmiş bin hekimin birikim ve enerjisini, Türkiye’nin Pandemi mücadelesinin başarısına odaklayacak program ve stratejide birleştirerek seferber etmektir. TTB’nin görevi Türkiye’nin Pandemi mücadelesine katkı vermektir: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin, “Yönetemiyorsunuz! Ölüyoruz, Tükeniyoruz!”…

  • TBMM’nin 100. Yılında Yaşasın Türk Devrimi

    Türkiye halkını birleştirerek seferber etmenin ateşler içinde bulunan çözümü; Egemenliğin Padişahtan Millete geçtiğinin ilan edilmesinin 100. yılında gururluyuz, daha güçlüyüz. Korona mücadelesinde ve her zaman ve her yerde, Milletimizin Hekimleri olarak, Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılında,…